Buscar

Kumi Yamashita

La artista japonesa Kumi Yamashita crea retratos sobre instalaciones hechas de madera y clavos e hilo.
Kumi Yamashita 
Kumi Yamashita 

Kumi Yamashita

portraits-made-from-single-thread-wrapped-around-nails-kumi-yamashita-3 

portraits-made-from-single-thread-wrapped-around-nails-kumi-yamashita-8 


portraits-made-from-single-thread-wrapped-around-nails-kumi-yamashita-7 


portraits-made-from-single-thread-wrapped-around-nails-kumi-yamashita-6 

No comments:

Post a Comment